Tunnel Insight er en nettside som samler bedrifter innenfor tunnel-industrien. Den skal tilrettelegge for samarbeid, ha en nyhetsoppdatering og publisere artikler fra ledende aktører i bransjen.

Tanken var å utarbeide en logo hvor designelementet alene kommuniserer budskapet. Logoen fokuserer på å være leken, med illustrasjon og typografi kombinert, slik at den har én tydelig betydning, men flere måter å tolkes på. Samtidig gjør de rette linjene logoen solid.

Publikasjonen Tunnel Insight fungerer som et oppslagsverk for viktige kontakter, i tillegg til å ha mye informasjon, statistikk og meninger fra ledere i industrien.

Besøk nettsiden deres: tunnelinsight.com