NLSinsight.com er en nettportal som har som mål å bistå den nordiske regionens ledende innovatører å innlede forretningssamarbeid, partnerskapsmuligheter og investeringspotensial. Har har vi utviklet logo med grafisk profil, i tillegg til materiell som magasin og reklame.

Designet vi utviklet skulle være informerende, friskt og vise tilhørighet til bransjen. Vi har derfor valgt å spille på friske grønnfarger sammen med et gjenkjennelig symbol for å vise bransjetilhørighet, og en moderne font og komposisjon for å fremstå som fremtidsrettet.

Besøk nettsiden deres: nlsinishgt.com